Darmowe materiały

Materiały, które tutaj zamieszczam pochodzą z różnych źródeł, które podaję w tekście lub po prostu z moich własnych zasobów. W konspektach określam orientacyjny czas trwania poszczególnych części lekcji – weź jednak pod uwagę fakt, że szybkość prowadzenia lekcji zależy od wielu czynników, np. tempa pracy ucznia, jego motywacji, poziomu zmęczenia itp. Może się też okazać, że prezentowane przeze mnie ćwiczenia okażą się za łatwe lub za trudne dla Twojego ucznia – możesz je wtedy śmiało modyfikować. A zatem, materiały które tutaj znajdziesz niech będą przede wszystkim wskazówką do tego, jak może wyglądać lekcja.


Materiał numer 1: lekcja dla ucznia z 6 klasy szkoły podstawowej

Konspekt lekcji:

Konspekt lekcji z uczniem klasy 6

Materiały dodatkowe:

nagranie do ćwiczenia 3 a)

 


Materiał numer 2: lekcja dla ucznia z 3 klasy liceum

Konspekt lekcji:

konspekt_3-klasa-liceum

 


Materiał numer 3: lekcja dla ucznia z 3 klasy gimnazjum

Konspekt lekcji:

Konspekt lekcji z uczniem 3 klasy gimnazjum

 


Materiał numer 4: lekcja dla ucznia z 1 klasy gimnazjum

Konspekt lekcji:

Konspekt lekcji z uczniem 1 klasy gimnazjum

Materiały dodatkowe:

ćwiczenie 2b

 


Materiał numer 5: pomoce dydaktyczne – temat „Places in town”

Places in town (1)

Places in town (2)

Places in town (3)

 


Materiał numer 6: pomoce dydaktyczne – temat „Most Common English Idioms”

Most Common English Idioms

 


Materiał numer 7: pomoce dydaktyczne – tematy do rozmów

Talking about money_elementary to intermediate

Talking about movies-elementary

Talking about music_elementary


Materiał numer 8: Feng Shui in the car – reading and writing

Feng shui in the car_reading and writing

 

________________________________________________________________________________

Materiał numer 9: Infinitive or gerund – grammar exercises

Gerund or infinitive

 


Materiał numer 10: Eating disorders – reading excercies

Eating Disorders

 


Materiał numer 11: Phrasal Verbs – Elephant Joke

Phrasal Verbs – Elephant Joke

 


Materiał numer 12: 1st and 2nd conditional – exercises

1 and 2 conditional

 


Materiał numer 13: Present Simple test

present simple test

 


Materiał numer 14: Burglars – writing a story

Burglars story

 


Materiał numer 15: General Grammar exercises

general grammar (1) general grammar (2)

 


Materiał numer 16: Plansze ze słownictwem: fruits and vegetables, numbers, means of transport

fruits and vegetables         means of transport      numbers

 


Materiał numer 17: Two sisters and the cat – reading comprehension

Two sisters and the cat

 


Materiał numer 18: Przykładowy arkusz maturalny

Matura

 


Materiał numer 19: How do you feel – adjectives, exercise

How do you feel – adjectives

 


Materiał numer 20: Titanic – speaking

Titanic

 


Materiał numer 21: A garden – colours, elementary

A garden

 


Materiał numer 22: Listy formalne – przykładowe tematy

listy formalne


Materiał numer 23: Speaking – Ambitions

speaking_ambitions